Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Aldivèr niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aldivèr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Aldivèr kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, dan horen wij dit graag. Wij doen ons best dit zo spoedig mogelijk te verhelpen.