De Algemene Voorwaarden van Flexcraft Group B.V. zijn van toepassing op de Werving & Selectie en de Terbeschikkingstelling van Werknemers volgens artikel 7:690 e.v. BW (en daarmee samenhangende dienstverlening) door Flexcraft Group B.V. en/of vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden dan wel vennootschappen die een dochtermaatschappij zijn van Flexcraft Group B.V.

Klik op: Algemene voorwaarden Flexcraft Group