McDo-IT wordt Flexcraft European Work Support!

McDo-It gaat met ingang van 1 januari 2021 fuseren met Flexcraft Aldiver B.V. Deze fusie past in de lijn om verdere synergie te behalen tussen beide organisaties en naar buiten te treden als één label onder de naam Flexcraft European Work Support. Middels deze fusie kunnen wij van grotere waarde en betekenis zijn voor onze kandidaten en relaties.

Aangezien het een overgang onder algemene titel betreft zullen alle rechten en plichten automatisch overgaan naar Flexcraft Aldiver B.V. Hieronder vallen ook alle gesloten (inleen)contracten.

Flexcraft Aldiver B.V. is lid van de NBBU en beschikt over de NEN Certificering, het SNF keurmerk en is tevens PayOk gecertificeerd. Flexcraft heeft dagelijks meer dan 8.000 medewerkers aan het werk in meerdere sectoren zoals food, logistiek en industrie. De overige labels van Flexcraft blijven als zelfstandige business units opereren, te weten: - Flexcraft Bouw Techniek & Industrie - Aldiver Werken & Leren.

Uw vertrouwde accountmanager zal aanspreekpunt blijven vanuit de business unit in Renkum. Wij zijn bereikbaar via ons bestaande telefoon nummer:

+31(0) 317 68 19 20

Als gevolg van deze fusie zullen rekeningnummers waarop u normaal betaalt per week 1 2021, wijzigen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om de facturen die betrekking hebben op 2021 op onderstaande banknummers over te maken:

  • Betaalrekening: NL41 RABO 0349 0686 58
  • G-rekening: NL21 RABO 0991 4877 96

Voor facturen die betrekking hebben op 2020 veranderd er niets.

Onze adresgegevens blijven het zelfde:

Bennekomseweg 126
6871 KH Renkum

Postbus 1008
6870 DA Renkum