Nieuws

Flexcraft Group toegetreden tot de Top-100 van de Flexmarkt Omzetranglijst op de 42e plaats

Deze week is de omzetranglijst van Flexmarkt van 2017 gepresenteerd. Het was een topjaar voor de Flexmarkt en er zijn meer uitzendkrachten en ZZP’ers aan het werk dan ooit.

Lees meer

Flexmigranten vaste waarde arbeidsmarkt

Flexmigranten vormen een steeds belangrijker onderdeel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze blijven gemiddeld langer in Nederland en gaan minder vaak naar huis.

Lees meer

Detaned en Labourforce bundelen de krachten in Flexcraft Techniek

Flexcraft Techniek is dé nieuwe toonaangevende speler in de flexbranche. Detaned en Labourforce hebben in Flexcraft Techniek hun ruime kennis en ervaring op de flexibele-arbeidsmarkt gebundeld. Deze vernieuwende samenwerking brengt vraag en aanbod van ZZP-ers, uitzendkrachten en gedetacheerden beter bij elkaar en verhoogt de kwaliteit van dienstverlening. 

Lees meer

Inlener nog meer aansprakelijk, kijk het filmpje!

Sinds 2015 geldt de Wet aanpak schijnconstructies. Krijgt een werknemer minder dan het minimumloon? Dan kan hij alle schakels in de keten aansprakelijk stellen voor de betaling van het verschuldigd loon. Dus ook u als inlener. Het wordt dus steeds belangrijker om zaken te doen met een gecertificeerd uitzendbureau. De ABU heeft een filmpje ontwikkeld waarin wordt uitgelegd waar opdrachtgevers op moeten letten als zij werken met uitzendkrachten. 

Lees meer

Schaarste in jeugdige werknemers

Dat de uitzendbranche de thermometer van de Nederlands van de Nederlandse economie is, is al jaren bekend. Sinds dit jaar merken we weer de verschuiving naar een krappe arbeidsmarkt met een toenemende vraag vanuit de inleners. De vraagt naar uitzendkrachten is fors toegenomen en alle focus gaat naar recruitment van kandidaten om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

Lees meer

Gevolgen wijzigingen wet minimum loon

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2017 verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2017:

Lees meer

Work Support en Aldivèr Flexcraft samen verder onder de naam Flexcraft

Aldivèr Flexcraft en Worksupport Personeel gaan vanaf nu verder onder de naam Flexcraft. Eind 2014 heeft Aldivèr Flexcraft na een periode van stille en intensieve voorbereiding het in Veenendaal gevestigde Work Support overgenomen. Worksupport is gespecialiseerd in bemiddelen en begeleiden van Europees personeel en met name sterk vertegenwoordigd in de food sector en logistiek. 

Lees meer

Flexcraft Group en Detaned richten samen Flexcraft Techniek op.

De aandeelhouders van de Flexcraft Group en Detaned hebben hun krachten gebundeld in Flexcraft Techniek Holding. Het  grote groeipotentieel in de technische sector en de synergie tussen beide bedrijven hebben geleid tot deze keuze, met deze transactie versterken we elkaar.

Lees meer

Wet Aanpak Schijnconstructies aangenomen door Eerste Kamer

Op de website van Mazars staat vermeld dat 2 juni jl. de Eerste Kamer de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) unaniem heeft aangenomen. De WAS zou naar verwachting worden ingevoerd op 1 juli 2015. Minister Asscher heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer aangegeven dat hij een deel van de verplichtingen pas per 1 januari 2016 wil laten ingaan.

Lees meer

Overname Labour Force

Wij zijn zeer verheugd mede te kunnen delen dat Aldivèr Flexcraft na een langdurige en zorgvuldige voorbereiding alle onderdelen van uitzendorganisatie Labour Force B.V. uit Rotterdam heeft overgenomen. De Aldivèr Groep heeft inmiddels dagelijks meer dan 1500 uitzendkrachten bij meer dan 400 bedrijven tewerkgesteld.

Lees meer