Nieuws

Kwart miljoen Polen in Nederland

Het aantal Polen in Nederland is in de afgelopen jaren flink gestegen. Er staan 160.000 Poolse mensen ingeschreven in ons bevolkingsregister en 90.000 Poolse mensen staan niet ingeschreven maar werken wel in Nederland. Ten opzichte van 2007 is daarmee het aantal Polen in Nederland verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Lees meer

Uitzendbranche blijft groeien ondanks personeelstekort

De economie groeit dit jaar minder hard dan werd verwacht, maar ondanks dat gaat het steeds beter met de economie. Daardoor blijft ook de Nederlandse dienstensector groeien. Uit het statusrapport over zakelijke dienstverlening van ABN Amro blijkt dat de uitzendbranche, samen met organisatieadviesbureaus, de grootste groeier is. De verwachting is dat de omzet dit jaar met 6 procent omhoog zal gaan. Het is niet de eerste keer dat de uitzendbranche zo groeit. De afgelopen vier jaar hebben uitzendbureaus de omzet continu zien stijgen. Eind 2015 piekte de toename van de omzet zelfs met een plus van 14 procent. De uitzendbranche was de afgelopen jaren dan ook de drijvende kracht achter de groei van werkgelegenheid. In 2017 kwam ruim een derde deel van de in totaal 200.000 gecreëerde werknemersbanen via uitzendbureaus tot stand. De steeds beter draaiende economie en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor de stijgende vraag naar flexpersoneel en aanvullende diensten als werven en selecteren.

Lees meer

Uitzendbureaus zitten in een digitale (r)evolutie

Het jaar 2020 is het jaar waarin de wereldwijde bevolking naar verwachting voor een derde uit millennials zal bestaan. Millennials zijn mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000 en zij hebben andere verwachtingen omtrent levensdoelen, werk en de manier van werken dan de generatie voor hen. Millennials willen altijd en overal de juiste data tot beschikking hebben en daarmee zijn zij minder gebonden aan traditionele werktijden en kantoren. Dit wordt ook wel ‘het nieuwe werken’ genoemd. Daarnaast vinden zij de inhoud van hun werk belangrijker dan de contractvorm die ze krijgen en dat maakt het interessant voor de flexbranche. De flexbranche kan zich gaan focussen op ‘het nieuwe werken’ om zo mee te gaan met de tijd.

Lees meer

Nederlandse gewoontes

In Nederland hebben we veel typische Nederlandse dingen zoals molens, tulpen en klompen. Maar de Nederlander heeft ook typische gewoontes, waar buitenlanders soms even aan moeten wennen of raar van op kijken. Nederlanders doen dingen waarvan ze denken dat die heel normaal zijn, maar voor immigranten zijn ze vaak iets minder normaal. Het zijn gewoontes die de Nederlanders niet anders kennen, maar zonder het zich te realiseren zijn ze voor anderen soms best merkwaardig.

Lees meer

Wat is de Nederlandse identiteit? Deel 17: Alles is bespreekbaar

Het nieuwe kabinet Rutten III heeft aangekondigd dat de Nederlandse identiteit behouden en gekoesterd moet worden. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat is nu echt typisch Nederlands? Tulpen en klompen? In een reeks artikelen geven we de komende tijd antwoord op die vraag. Op die manier geven we een inkijkje in de cultuur van dit kleine landje. Deze week: alles is bespreekbaar.

Lees meer

Wat is de Nederlandse identiteit? Deel 16: Drop

Het nieuwe kabinet Rutten III heeft aangekondigd dat de Nederlandse identiteit behouden en gekoesterd moet worden. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat is nu echt typisch Nederlands? Tulpen en klompen? In een reeks artikelen geven we de komende tijd antwoord op die vraag. Op die manier geven we een inkijkje in de cultuur van dit kleine landje. Deze week: drop.

Lees meer

Woonruimte vinden voor arbeidsmigranten wordt steeds lastiger

Arbeidsmigranten uit Oost-Europa die naar Nederland komen om te werken kunnen maar moeilijk geschikte woonruimte vinden. Ook uitzendbureaus krijgen het steeds moeilijker met het vinden van geschikte woonruimte voor hun buitenlandse werknemers. Het tekort in Nederland is dan ook opgelopen tot ongeveer honderdduizend geschikte woonplekken.

Lees meer

Wat is de Nederlandse identiteit? Deel 15: Delfts Blauw

Het nieuwe kabinet Rutten III heeft aangekondigd dat de Nederlandse identiteit behouden en gekoesterd moet worden. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat is nu echt typisch Nederlands? Tulpen en klompen? In een reeks artikelen geven we de komende tijd antwoord op die vraag. Op die manier geven we een inkijkje in de cultuur van dit kleine landje. Deze week: Delfts Blauw.

Lees meer

Discussie over de toekomst van flex op het FlexEvent

Afgelopen maand vond het FlexEvent plaats: het jaarlijkse event van Flexmarkt voor uitzendorganisaties die voorop willen lopen in de markt en willen inspringen op de kansen die er liggen. Hier discussieerden ruim 60 flexondernemers over de toekomst van flex. In deze discussie kwam vooral de digitalisering en kunstmatige intelligentie aan bod met daarbij de vraag hoe ondernemers met hun bedrijf er in deze tijd voor staan qua digitalisering en kunstmatige intelligentie. Het FlexEvent vond plaats op de Golfbaan Naarderbos onder leiding van dagvoorzitter Wim Davidse.

Lees meer

Hoe weet u of u met een eerlijk uitzendbureau samenwerkt?

Wanneer u erover denkt om buitenlandse arbeidskrachten in te huren via een uitzendbureau, is het belangrijk dat u nakijkt of dit uitzendbureau wel volgens de regels werkt. Betaalt de intermediair haar uitzendkrachten wel het juiste bedrag en zijn de werkvergunningen in orde? Als dit niet zo is, dan kunt u als inlener aansprakelijk gesteld worden en een boete riskeren. Wanneer u met Flexcraft samenwerkt, mag u er zeker van zijn dat alles verloopt zoals het hoort. Maar hoe controleert u dit? De Inspectie SZW heeft in juli 2017 een checklist “Werken met uitzendbureaus” uitgebracht. We zetten enkele checkpunten op een rijtje.

Lees meer