Nieuws

Flexcraft Group gestegen op de Omzetranglijst

De jaarlijkse Omzetranglijst van Flexmarkt is gepubliceerd en laat zien dat de flexbranche enorm aan het groeien is. De Omzetranglijst Top-100 van 2018 laat niet alleen zien dat de grote spelers in de markt aan het groeien zijn, maar ook de kleinere uitzendbureaus doen het goed. In de Omzetranglijst staan de honderd uitzendbureaus, detacheringsbureaus, payrollbedrijven en managed service providers in Nederland met de grootste omzet in 2017. De bedrijven in de lijst werken vrijwillig mee aan het samenstellen van deze lijst. Jaarlijks leveren zij hun cijfers aan voor een vermelding in Flexmarkt Omzetranglijst.

Lees meer

Nood aan buitenlandse arbeidskrachten?

Uit een rondvraag van het FD bleek eind april 2018 dat de inhuur van buitenlandse vaklui in de bouw in een stroomversnelling is gekomen. Ook in andere sectoren moeten bedrijven steeds vaker een beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten om het werk gedaan te krijgen. Denkt u er ook over om buitenlandse arbeidskrachten in te schakelen?

Lees meer

Arbeidsmigranten van grote economische waarde voor Nederland

ABU schrijft over de grote economische waarde van arbeidsmigranten. Zo zorgen arbeidsmigranten voor meer werkgelegenheid, productie en inkomen. Huisvesting daarentegen blijf een urgent probleem. Lees het gehele artikel hier:

Lees meer

Wat is de Nederlandse identiteit? Deel 14: Hollandse Haring

Het nieuwe kabinet Rutten III heeft aangekondigd dat de Nederlandse identiteit behouden en gekoesterd moet worden. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat is nu echt typisch Nederlands? Tulpen en klompen? In een reeks artikelen geven we de komende tijd antwoord op die vraag. Op die manier geven we een inkijkje in de cultuur van dit kleine landje. Deze week: Hollandse Haring.

Lees meer

Wat is de Nederlandse identiteit? Deel 13: sparen

Het nieuwe kabinet Rutten III heeft aangekondigd dat de Nederlandse identiteit behouden en gekoesterd moet worden. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat is nu echt typisch Nederlands? Tulpen en klompen? In een reeks artikelen geven we de komende tijd antwoord op die vraag. Op die manier geven we een inkijkje in de cultuur van dit kleine landje. Deze week: sparen.

Lees meer

Verhoogd toezicht Inspectie SZW op eerlijk, veilig en gezond werken

Gezond, veilig en eerlijk werk. Ook in een bloeiende economie zijn het helaas geen vanzelfsprekendheden”. Zo vat Marc Kuipers, inspecteur-generaal van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) het voorwoord van het pas gepubliceerde Jaarverslag 2017 aan. Afgelopen jaar werden er weer meer arbeidsongevallen gemeld, blijken de gevaren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nog steeds onderschat te worden en proberen nog steeds veel malafide ondernemers de regels van eerlijk werk te omzeilen of ‘creatief’ toe te passen. Het kabinet kondigt voor de komende jaren daarom een forse uitbreiding en versterking van de handhaving door de Inspectie SZW aan. Dit moet leiden tot meer ruimte voor de bestrijding van arbeidsuitbuiting en andere misstanden op het vlak van eerlijk werk.

Lees meer

Pleidooi voor Oost-Europese arbeidsmigranten

Er is de laatste tijd veel te doen over het gebrek aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Sommige gemeenten hebben een rem aangekondigd door het aantal Oost-Europese arbeiders per woning en/of per straat te beperken. Als reden geven ze op dat de arbeidsmigranten voor lawaai en overlast zorgen. Maar is dat werkelijk zo of eerder een hardnekkig vooroordeel? Wat echter buiten kijf staat is dat Nederlandse bedrijven de Oost-Europese arbeidsmigranten heel hard nodig hebben.

Lees meer

Wat is de Nederlandse identiteit? Deel 12: molens

Het nieuwe kabinet Rutten III heeft aangekondigd dat de Nederlandse identiteit behouden en gekoesterd moet worden. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat is nu echt typisch Nederlands? Tulpen en klompen? In een reeks artikelen geven we de komende tijd antwoord op die vraag. Op die manier geven we een inkijkje in de cultuur van dit kleine landje. Deze week: molens.

Lees meer

Deadline stress AVG

Bent u er klaar voor? Zijn de medewerkers, klanten, uitzendkrachten, contactpersonen geïnformeerd? Zijn er afspraken vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten? Zijn het privacy -beleid, -statements en -boekhouding op orde? Zijn de protocollen klaar voor het geval er sprake is van een incident of een data-lek?

Lees meer

Zonnige toekomst werving- en selectiebureaus

Uit onderzoek van de Stand van Werven blijkt dat de toekomst voor werving- en selectiebureaus er zonnig uit ziet. De Stand van Werven doet jaarlijks onderzoek onder bijna 400 Nederlandse recruiters en wervingsspecialisten van werkgevers en gespecialiseerde bureaus.

Lees meer