Nieuws

Verhoogd toezicht Inspectie SZW op eerlijk, veilig en gezond werken

Gezond, veilig en eerlijk werk. Ook in een bloeiende economie zijn het helaas geen vanzelfsprekendheden”. Zo vat Marc Kuipers, inspecteur-generaal van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) het voorwoord van het pas gepubliceerde Jaarverslag 2017 aan. Afgelopen jaar werden er weer meer arbeidsongevallen gemeld, blijken de gevaren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nog steeds onderschat te worden en proberen nog steeds veel malafide ondernemers de regels van eerlijk werk te omzeilen of ‘creatief’ toe te passen. Het kabinet kondigt voor de komende jaren daarom een forse uitbreiding en versterking van de handhaving door de Inspectie SZW aan. Dit moet leiden tot meer ruimte voor de bestrijding van arbeidsuitbuiting en andere misstanden op het vlak van eerlijk werk.

Lees meer

Pleidooi voor Oost-Europese arbeidsmigranten

Er is de laatste tijd veel te doen over het gebrek aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Sommige gemeenten hebben een rem aangekondigd door het aantal Oost-Europese arbeiders per woning en/of per straat te beperken. Als reden geven ze op dat de arbeidsmigranten voor lawaai en overlast zorgen. Maar is dat werkelijk zo of eerder een hardnekkig vooroordeel? Wat echter buiten kijf staat is dat Nederlandse bedrijven de Oost-Europese arbeidsmigranten heel hard nodig hebben.

Lees meer

Wat is de Nederlandse identiteit? Deel 12: molens

Het nieuwe kabinet Rutten III heeft aangekondigd dat de Nederlandse identiteit behouden en gekoesterd moet worden. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat is nu echt typisch Nederlands? Tulpen en klompen? In een reeks artikelen geven we de komende tijd antwoord op die vraag. Op die manier geven we een inkijkje in de cultuur van dit kleine landje. Deze week: molens.

Lees meer

Deadline stress AVG

Bent u er klaar voor? Zijn de medewerkers, klanten, uitzendkrachten, contactpersonen geïnformeerd? Zijn er afspraken vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten? Zijn het privacy -beleid, -statements en -boekhouding op orde? Zijn de protocollen klaar voor het geval er sprake is van een incident of een data-lek?

Lees meer

Zonnige toekomst werving- en selectiebureaus

Uit onderzoek van de Stand van Werven blijkt dat de toekomst voor werving- en selectiebureaus er zonnig uit ziet. De Stand van Werven doet jaarlijks onderzoek onder bijna 400 Nederlandse recruiters en wervingsspecialisten van werkgevers en gespecialiseerde bureaus.

Lees meer

De beste manier om een taal sneller te leren (deel 2)

Je hebt al geleerd dat elke dag schrijven, lezen, woordjes leren en veel googelen een must is om de Nederlandse taal zo snel mogelijk op te pakken. Als je merkt dat lezen en schrijven steeds makkelijker wordt, kun je weer een stapje verder gaan. Het spreken van de Nederlandse taal is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel die aan bod moet komen.

Lees meer

De beste manier om een taal sneller te leren (deel 1)

Je bent in Nederland aangekomen, maar je spreekt geen Nederlands. Hoe makkelijk zou het zijn om Nederlands te kunnen verstaan en spreken? Niet alleen voor de veiligheid op je werk, maar ook in de winkels is het handig om de Nederlandse taal te spreken. Geen natuurtalent in talen? Geen probleem! Door elke dag te oefenen kun je de taal snel onder de knie krijgen.

Lees meer

Werken bij één van onze grootste klanten

Eén van onze grootste klanten is een internationale vleesproducent met productielocaties in Nederland en Duitsland. Daarnaast heeft onze klant in 15 landen wereldwijd verkoopondersteunende kantoren. Zij leveren vers varkens- en rundvlees en bijproducten voor retail, foodservice en de vleesverwerkende industrie. Dagelijks zijn er via Flexcraft zo’n 400 flexwerkers aan het werk.

Lees meer

Onze huisvesting in Velp

In Gelderland, dicht tegen Arnhem aan, ligt Velp. Hier ligt het hotel ‘De President’, althans.. ooit een hotel, nu zijn de kamers in het gebouw flexrooms en is dit de huisvestiging van de buitenlandse uitzendkrachten van Flexcraft.

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten (deel 2) - Welke huisvesting opties zijn er?

Er is in Nederland geen gebrek aan werk voor arbeidsmigranten. Maar goede huisvesting vinden is problematisch. Kom je naar Nederland, dan is het aangewezen om je goed voor te bereiden en goed te kijken waar je gehuisvest kunt / zal worden. Welke woonopties heb je als je (tijdelijk) in Nederland werkt en verblijft?

Lees meer