Nieuws

Werken bij één van onze grootste klanten

Eén van onze grootste klanten is een internationale vleesproducent met productielocaties in Nederland en Duitsland. Daarnaast heeft onze klant in 15 landen wereldwijd verkoopondersteunende kantoren. Zij leveren vers varkens- en rundvlees en bijproducten voor retail, foodservice en de vleesverwerkende industrie. Dagelijks zijn er via Flexcraft zo’n 400 flexwerkers aan het werk.

Lees meer

Onze huisvesting in Velp

In Gelderland, dicht tegen Arnhem aan, ligt Velp. Hier ligt het hotel ‘De President’, althans.. ooit een hotel, nu zijn de kamers in het gebouw flexrooms en is dit de huisvestiging van de buitenlandse uitzendkrachten van Flexcraft.

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten (deel 2) - Welke huisvesting opties zijn er?

Er is in Nederland geen gebrek aan werk voor arbeidsmigranten. Maar goede huisvesting vinden is problematisch. Kom je naar Nederland, dan is het aangewezen om je goed voor te bereiden en goed te kijken waar je gehuisvest kunt / zal worden. Welke woonopties heb je als je (tijdelijk) in Nederland werkt en verblijft?

Lees meer

Flexcraft sponsort marathonloper tijdens UNICEF marathon in Kenia

Herbert Schoutens loopt op 18 mei samen met 30 andere marathonlopers de UNICEF Rift Valley Marathon in Kenia. Een enorme prestatie want de deelnemers moeten hoogteverschillen bedwingen en hitte en ijle lucht weerstaan. De UNICEF lopers worden begeleid door een team Kenianen, waaronder de voormalig wereldkampioen Lornah Kiplagat.

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten - Steeds groter probleem in Nederland (deel 1)

In Nederland is de behoefte aan arbeidsmigranten groot. In sommige sectoren, zoals de agrarische, bouw en logistieke sector, is het personeelstekort erg nijpend en kunnen bedrijven nauwelijks nog opdrachten aannemen omdat er simpelweg te weinig mensen zijn die ze kunnen uitvoeren. Goede huisvesting vinden voor de buitenlandse arbeidskrachten, die vaak slechts tijdelijk in ons land verblijven, is echter moeilijk. Het gebrek aan huisvesting leidt soms tot misstanden: overbewoning, onhygiënische omstandigheden enz. Hoe weet je dat je goed terecht komt?

Lees meer

Actieplan huisvesting arbeidsmigranten nodig

Steeds meer vacatures in Nederland raken moeilijk ingevuld. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers over de grenzen heen kijken voor arbeidskrachten. Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang. Maar het wordt steeds moeilijker om voor hen goede huisvesting te vinden. De uitzendbranche en huisvestingsorganisaties hebben in een brandbrief 150 gemeenten opgeroepen om snel met een concreet actieplan te komen.

Lees meer

Veilige bouwplaats: maak Nederlands voertaal

Er gaan stemmen op om kennis van de Nederlandse taal te verplichten voor wie werkt op een Nederlandse bouwplaats. Wanneer alle vakmensen Nederlands spreken, verkleint het risico op miscommunicatie. Dit maakt het werk in de bouw veiliger.

Lees meer

Arbeidsmigranten welkom

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat arbeidsmigranten de komende jaren hard nodig zullen zijn om het werk te klaren. Vaak heeft het woord arbeidsmigranten echter een negatieve bijklank en dat is niet altijd even terecht. Bart Hendriks, algemeen directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep riep op Cobouw.nl op om arbeidsmigranten serieus te nemen.

Lees meer

Europa maakt komaf met sociale dumping

De invoering van vrij verkeer van personen in de EU heeft tot welvaart geleid, maar keerzijde van de medaille was: sociale dumping. Vorige week werd een akkoord bereikt over een herziening van de detacheringsrichtlijn. De nieuwe norm wordt ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’ en gaat al in 2020 in; twee jaar eerder dan eerst was afgesproken.

Lees meer

Financieel zelfredzaam zijn in Nederland

Hoewel geld belangrijk is, is niet iedereen even dol op (of goed in) het regelen van geldzaken. Volgens onderzoek van Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) zijn veel nieuwkomers niet financieel zelfredzaam. Hoe kun je als arbeidsmigrant financieel zelfredzaam zijn en je financiën zowel op korte als lange termijn in balans krijgen?

Lees meer