Nieuws

Artikelen uit September 2013

Schijnconstructies in de uitzendbranche door gebruik dubbele boekhouding

Veel malafide uitzendbureaus gebruiken een schaduwboekhouding om te maskeren dat ze werknemers te weinig uitbetalen. Dit is de ervaring van het interventieteam voor de aanpak van malafide uitzendbureaus. Het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus is ruim een jaar geleden begonnen met hun aanpak. Het team pakt malafide uitzendbureaus aan die hun werknemers onderbetalen, illegaal laten werken en/of geen belastingen en premies afdragen. Door deze uitzendbureaus aan te pakken, willen we voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van arbeidsuitbuiting. Ook willen we hiermee een einde maken aan de oneerlijke concurrentie voor ondernemers die het wel goed willen doen. Het interventieteam ontdekte dat uitzendbureaus speciale software gebruiken om urenstaten automatisch om te zetten van 60 uur naar 40 uur.

Lees meer

EY: Positie sector transport en logistiek verzwakt

Ondernemers binnen de transport en logistiek sector vinden dat de positie van hun onderneming verder is verzwakt. Deze conclusie trekt onderzoeksbureau EY (Ernst & Young) uit een periodiek onderzoek onder honderd ondernemers en managers binnen de sector. Maar liefst 63 procent van de ondervraagde respondenten vindt dat de marktpositie de afgelopen vier jaar is verzwakt. Lichtpuntje is dat ondernemers positiever zijn over de economische waarde van hun bedrijf.

Lees meer

CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO. De algemeenverbindendverklaring is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant. Deze wordt aanstaande maandag 16 september verwacht.

Lees meer