Nieuws

Artikelen uit October 2013

Schijnconstructies in de uitzendbranche door gebruik dubbele boekhouding

Veel malafide uitzendbureaus gebruiken een schaduwboekhouding om te maskeren dat ze werknemers te weinig uitbetalen. Het interventieteam ontdekte dat uitzendbureaus speciale software gebruiken om urenstaten automatisch om te zetten van 60 uur naar 40 uur. Het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus is ruim een jaar geleden begonnen met hun aanpak. Het team pakt malafide uitzendbureaus aan die hun werknemers onderbetalen, illegaal laten werken en/of geen belastingen en premies afdragen.

Lees meer