Nieuws

Artikelen uit December 2013

Minister Blok reikt huisvestingskeurmerk uit aan Aldivèr Flexcraft

Minister Stef Blok (Wonen) heeft donderdag de eerste keurmerken uitgereikt voor huisvesting van arbeidsmigranten aan huisvestings- en uitzendbureaus.

Lees meer

Minister Blok over Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten:

In 2012 zag hij het licht: de Nationale Verklaring Huisvesting van Arbeidsmigranten. Het rijk, gemeenten, corporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden maakten afspraken voor meer en goede tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie. Ruim een jaar later vroegen we verantwoordelijk minister Blok naar de stand van zaken en zijn verwachtingen voor de toekomst.

Lees meer