Nieuws

Artikelen uit March 2014

Verbouwing Polenhotel Rijen in volle gang

Het alom bekende "Polenhotel" in Rijen is overgenomen door Aldivèr Flexcraft. Sinds 3 weken wordt er volop verbouwd om van deze locatie een mooie woonomgeving te maken. Samen met de verhuurder heeft Aldivèr Flexcraft besloten het hotel volledig te moderniseren. Er komen 84 uitdzendkrachten van Flexcraft te wonen, verdeeld over 22 appartementen en 20 kamers. Alles volgens de wettelijke eisen van Stichting Normering Flexwonen.

Lees meer

Column Mazars: Risico op aansprakelijkheidstelling voor de inlener

Als een inlener zaken doet met een uitzendbureau kan de inlener achteraf, als blijkt dat het uitzendbureau niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, aansprakelijk gesteld worden voor diverse zaken. Dit geldt onder andere voor de registratieplicht voor uitzendbureaus (bij de Kamer van Koophandel), het nakomen van diverse fiscale verplichtingen door het uitzendbureau en bij onderbetaling van de uitzendkrachten door het uitzendbureau. Dit kan voor de inlener leiden tot hoge boetes en aansprakelijkstellingen. Zo kan de inlener bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor de nabetaling van lonen wanneer sprake is van onderbetaling van de uitzendkrachten door het uitzendbureau en het uitzendbureau zelf niet in staat is deze nabetaling te doen.

Lees meer

Onderbetaling werknemers

Als flexwerkspecialist heeft Mazars uitgebreide praktische en theoretische ervaring in de flexmarkt. Onze specialisten zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en zetten deze kennis voor ondernemers om in kansen. In samenwerking met Aldivèr Flexcraft brengen wij enkele misstanden waar u als inlener rekening mee moet houden bij u onder de aandacht.

Lees meer