Nieuws

Artikelen uit April 2014

Vooraankondiging Haringparty 2014

11 juni is het weer zover, dan vindt de drukbezochte haringparty weer plaats op het Plaza 6 in Moerdijk. Zet alvast de datum in uw agenda, de officiële uitnodigingen zullen in mei verstuurd worden.

Lees meer

Gewijzigde regels doorsturen van ID-documenten naar derden

Volgens (het vernieuwde) artikel 15 van de WAV is er voor inleners geen wettelijke verplichting meer om van werknemers die vallen onder het vrij verkeer van werknemers, een ID-bewijs te bewaren in de eigen administratie. Het gaat hier om werknemers uit de Europees Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Lees meer