Nieuws

Artikelen uit October 2014

De marktontwikkelingen periode 10 zijn verschenen

De ABU heeft op hun website de marktontwikkelingen in periode 10 gepubliceerd.

Lees meer

Risico op aansprakelijkheid voor u als inlener minimaliseren

In de pers verschijnen regelmatig verhalen over malafide uitzendbureaus die extreem lage salarissen betalen aan hun buitenlandse werknemers. Dit kan aanzienlijke risico’s opleveren voor u als inlener. Indien blijkt dat het uitzendbureau niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, kunt u achteraf aansprakelijk gesteld worden.

Lees meer

Roemenen gaan weer terug naar huis

Vanuit het AD citeren wij dat de gevreesde grote toestroom van Roemeense immigranten is volledig uitgebleven, meldt het AD. Een groot deel van de Roemenen die wél zijn gekomen, is alweer naar huis. Het werk en de hoge kosten van levensonderhoud vielen vies tegen.

Lees meer

ABU en bonden akkoord over vernieuwde cao voor Uitzendkrachten

De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende cao voor uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ (loon uitzendkrachten dat is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener) wordt per 30 maart 2015 (week 14) ingevoerd. In de vernieuwde cao is verder de Wet werk en zekerheid verwerkt. Het nieuwe akkoord biedt een brede basis voor de allocatiefunctie van de uitzendbranche en zorgt in lijn met het sociaal akkoord voor goed georganiseerde flexibiliteit.

Lees meer

Marktontwikkelingen periode 9

In periode 9 (week 33 – 36) steeg het aantal uitzenduren met 8% en de uitzendomzet nam toe met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.

Lees meer