Nieuws

Artikelen uit November 2014

Uitzendkrachten Flexcraft gaan nieuwe machine bij DCM bedienen

Distribution Center Moerdijk heeft een machine ontwikkeld die gestolde goederen kan ontstollen zonder de originele verpakking te veranderen en/of te beschadigen.

Lees meer

Regeringspartijen zijn het eens over aanpak schijnconstructies

Nu.nl (door ANP) meldt dat de regeringspartijen VVD en PvdA het dinsdag 25 november vrijwel eens zijn geworden over het aanpakken van schijnconstructies met Oost-Europese werknemers. De week ervoor lukte het nog niet om overeenstemming te bereiken, aldus ingewijden.

Lees meer

Europese Hof ondersteunt ABU in strijd tegen uitzendbeperking in cao’s

De ABU meldt dat de inzet van uitzendkrachten niet langer beperkt mag worden door bepalingen in cao’s. De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is verheugd met de steun van de advocaat-generaal van het Europese Hof, die onlangs heeft geconcludeerd dat lidstaten blijvend maatregelen dienen te nemen tegen ongerechtvaardigde uitzendbeperkingen in cao’s. De ABU roept minister Asscher op maatregelen te nemen, want het aantal uitzendbepalingen in cao’s groeit tegen de regels van de Uitzendrichtlijn in.

Lees meer

Contracting in strijd met de Wet Aanpak Schijnconstructie

In een persbericht van 3 november op de website van de SNCU, stelt de SNCU oneigenlijk gebruik contracting aan de kaak.
Op 21 oktober 2014 wees het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een belangrijk arrest. Dit arrest is een vervolg op de door de SNCU verloren zaak bij de kantonrechter te Eindhoven die oordeelde dat in casus geen sprake was van uitzending maar van contracting. Dit arrest getuigt ervan dat SNCU vooruitloopt bij het doorbreken van schijnconstructies, zoals reeds in een eerdere zaak waarin een schijnconstructie met schijnzelfstandigen werd doorbroken.

Lees meer

Contracting of toch uitzenden?

Steeds vaker worden werkzaamheden door uitzendbureaus en andere partijen verricht op basis van contracting, waarbij een lager tarief aan de klant kan worden geboden. Dit kan verklaard worden doordat de loonkosten bij echte contracting lager kunnen zijn, bijvoorbeeld doordat de cao niet geldt. Bij contracting worden geen arbeidskrachten ter beschikking gesteld maar wordt werk aangenomen.

Lees meer

Prachtig nieuw huurpand voor Aldivèr Flexcraft

Vanaf eind november is Aldivèr de trotse huurder van een nieuw pand in het dorpje Langeweg in Noord-Brabant. Dit mooie pand wordt door ons gehuurd om onze Poolse uitzendkrachten te huisvesten. Het in 1930 gebouwde herenhuis is geschikt voor de huisvesting van maximaal vijftien uitzendkrachten.

Lees meer