Nieuws

Artikelen uit December 2014

Een terugblik op 2014

Met kerst en het nieuwe jaar voor de deur kan Aldivèr uitzendbureau terug kijken op een bijzonder enerverend jaar.
Toenemende regeldruk van de overheid en intensieve concurrentie maakten het nog meer dan in voorgaande jaren noodzakelijk om scherp aan de wind te zeilen. Ondanks alle uitdagingen is Aldivèr uitzendbureau gegroeid en kunnen we spreken van een succesvol 2014.
 
In 2015 staan we opnieuw voor een uitdaging met de komst van vele wettelijke wijzigingen, zoals het toepassen van de inlenersbeloning vanaf de eerste dag en de loon, - en sectorpremieverhogingen.

Lees meer

Ook opdrachtgevers verantwoordelijk voor betalen cao-loon

De Rijksoverheid meldt dat niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever verantwoordelijk wordt voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid voor loon is een van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 december aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Loonsverhogingen ABU en Wettelijk Minimumloon

Cao-partijen hebben een loonsverhoging voor uitzendkrachten afgesproken van 1,8% per 29 december 2014. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of instroomtabel (WML).
De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar - per 1 januari en per 1 juli - door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald.

Lees meer