Nieuws

Artikelen uit March 2015

Overname Labour Force

Wij zijn zeer verheugd mede te kunnen delen dat Aldivèr Flexcraft na een langdurige en zorgvuldige voorbereiding alle onderdelen van uitzendorganisatie Labour Force B.V. uit Rotterdam heeft overgenomen. De Aldivèr Groep heeft inmiddels dagelijks meer dan 1500 uitzendkrachten bij meer dan 400 bedrijven tewerkgesteld.

Lees meer

Begrip voor zorgen ABU inhoudingenverbod

Donderdag 26 februari is in de Tweede Kamer plenair gedebatteerd over het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies. Veel partijen onderschrijven het belang van de wet, inclusief de wijzingen van transitievergoedingsregeling. Daarnaast is er wel veel kritiek op het voorstel om inhoudingen onder het wettelijk minimumloon te verbieden. Vooral CDA, D66, VVD en SGP stonden stil bij de zorgen van de ABU op dit vlak. Een dergelijk verbod zou volgens verschillende werkgeversorganisaties leiden tot het verslechteren van de huisvestings- en zorgverzekeringssituatie van tijdelijke arbeidsmigranten.

Minister Asscher was niet doof voor deze zorgen. Waar hij eerder niet bereid was uitzonderingen op dit verbod toe te staan, heeft hij nu aan de Kamer toegezegd een uitzonderingsmogelijkheid middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te gaan onderzoeken.

De kaders waar de minister bij deze AMvB aan denkt, zijn maatregelen die primair bonafiditeit moet bevorderen. Hij denkt aan een maximum voor de huurprijs en kenbaarheid van de verhuurder. Voor 1 juni zal hij een brief aan de Kamer sturen over deze AMvB. De ABU zal contact opnemen met het ministerie over de invulling van deze AMvB.

Volgende week zal over de wet gestemd worden. De ABU verwacht dat de Tweede Kamer akkoord zal gaan met het voorstel. Dan zal de wet vervolgens aan de Eerste Kamer worden voorgelegd.

Bron: ABU

Lees meer