Digitalisering: kans of bedreiging?

Geplaatst door de redactie on 14 January 2019 | Reacties

Digitalisering en robotisering worden steeds actueler. Op steeds grotere schaal vinden nieuwe technologieën hun weg binnen bedrijven, maar lang niet iedereen is daar blij mee. Natuurlijk worden er kansen gezien, een ruime meerderheid van de werkende mensen (62 procent) zien de nieuwe technologieën als iets positiefs. Toch ziet ook de helft van de werkende mensen de nieuwe technologieën als een bedreiging en zij geven aan dat de arbeidsmarkt nog niet klaar is voor de opkomende digitalisering.

Invloed van technologie

De werkvloer is verdeeld over de invloeden die de nieuwe technologieën hebben. Werkende mensen zijn redelijk positief, ongeveer 53 procent vindt dat robotisering, digitalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie een positieve invloed zal hebben op hun werk. Ze verwachten hier tijdens hun werk pas iets van te merken binnen vijf à tien jaar.

Helaas is niet iedereen positief, bijna drie op de tien werkende mensen (29 procent) maakt zich zorgen om alle ontwikkelingen en zij vrezen hierbij zelfs voor hun baan. De helft van de werkenden (45 procent) geeft dan ook aan dat zij niet zouden kunnen werken in een digitale werkomgeving omdat zij niet over de juiste vaardigheden beschikken. Vooral jongeren en lager opgeleiden zien de digitalisering daarom als bedreiging. Daarnaast voelt 30 procent van de werkende mensen zich onder druk staan om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren om zo alle nieuwe digitale ontwikkelingen te kunnen bijbenen, voornamelijk jongeren (35 procent) voelen deze druk het meest.

Digitalisering bij bedrijven

Bedrijven zijn lang niet allemaal bezig met de digitalisering. Twee op de vijf bedrijven (40 procent) houdt zich niet bezig met robotisering en kunstmatige intelligentie. Deze bedrijven zijn zich wel bewust van de trends, maar hebben nog geen vertaalslag kunnen maken naar de werkvloer. Een kwart van de bedrijven (25 procent) geeft zelfs aan dat zij helemaal geen kansen zien voor hun organisatie op het gebied van digitalisering of robotisering. Directeuren verwachten dan ook niet dat er binnen de komende drie jaar veel functies zullen verdwijnen door de digitalisering.

Ruim 74 procent van de werknemers houden hun werkgever verantwoordelijk voor veranderingen binnen het bedrijf op het gebied van digitalisering. Zij vinden dat hun werkgever verantwoordelijk is voor een passende opleiding/omscholing als er sprake is van digitalisering in hun bedrijf.