Kwart miljoen Polen in Nederland

Geplaatst door de redactie on 27 August 2018 | Reacties

Het aantal Polen in Nederland is in de afgelopen jaren flink gestegen. Er staan 160.000 Poolse mensen ingeschreven in ons bevolkingsregister en 90.000 Poolse mensen staan niet ingeschreven maar werken wel in Nederland. Ten opzichte van 2007 is daarmee het aantal Polen in Nederland verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Zo’n snelle groei van een migrantengroep in een korte periode is vrij uitzonderlijk volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. De groep Polen in Nederland is qua omvang uitgegroeid tot de zesde migrantengroep. De grotere migrantengroepen in Nederland zijn mensen met een Duitse, Indonesische, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.

Werken in Nederland

Ongeveer driekwart van de groep Polen in Nederland heeft betaald werk. De werkloosheid onder Poolse mensen in Nederland is 6,7 procent en dat is relatief laag. Nog geen 2 procent van de Polen zit in de bijstand. Bijna vier op de vijf Poolse werknemers werkt 35 uur of meer per week en staan er om bekend dat ze hard werken. Werken doen ze voornamelijk in de bouw, de industrie en de landbouw. Daarnaast verrichten Poolse werknemers vaker lichamelijk zwaarder werk dan de Nederlanders en 11 procent zegt vaak of altijd gevaarlijk werk te verrichten. Het inkomen van de Poolse werknemers in Nederland is in vergelijking met hun thuisland drie keer zo hoog en daarom is werken in Nederland zo aantrekkelijk voor Poolse arbeidsmigranten.

Nederland of Polen

Poolse mensen blijken redelijk tevreden te zijn over Nederland. Ze geven Nederland een gemiddeld cijfer van een 7,1, dat is een hoger cijfer dan de 6,6 die Nederlanders zelf geven aan hun eigen land. Van de Polen die staan ingeschreven in het bevolkingsregister ziet driekwart zichzelf over vijf jaar nog steeds in Nederland wonen. Toch wordt de Poolse identiteit sterker gevoeld dan de Nederlandse en voelt lang niet iedereen zich in Nederland thuis. Ongeveer een kwart van de Poolse mensen geeft aan dat zij vaak met discriminatie te maken krijgen en geven aan dat discriminatie in de afgelopen tien jaar steeds vaker voor komt.

Ondanks dat geeft driekwart van de Polen die betaald werk heeft in Nederland aan dat ze van plan zijn om in Nederland te blijven. Het aantal Polen met een gezin in Nederland neemt toe; in 2005 was dit zo’n 30 procent en in 2017 was dat al iets meer dan 50 procent. De Poolse mensen die van plan zijn in Nederland te blijven investeren meer in het leren van de Nederlandse taal. In totaal heeft 58 procent een inburgerings- of taalcursus gevolgd.

Meer respect nodig

De slechte beeldvorming bij Nederlanders zorgt er voor dat Poolse mensen niet het respect krijgen die ze verdienen. Het gaat hier vaak om goed gekwalificeerde vakmensen, die we hier hard nodig hebben. Bij Flexcraft behandelen we onze uitzendkrachten met respect en dat betekent ook dat we zorgdragen voor goede faciliteiten zoals huisvesting en vervoer. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze uitzendkrachten zich thuis voelen in Nederland en dat ze kunnen wonen in veilige, nette huizen die van alle faciliteiten zijn voorzien. Flexcraft beschikt over een groot aantal woningen, allen voorzien van het SNF-keurmerk.