Wat stond er in de troonrede over de arbeidsmarkt?

Geplaatst door de redactie on 8 October 2018 | Reacties

De gunstige economie biedt ruimte om de sociaaleconomische structuur van ons land sterker en moderner te maken”, aldus Koning Willem-Alexander tijdens de troonrede. Al eerder werd er in het regeerakkoord aangegeven dat het kabinet flexwerk duurder en vast aantrekkelijker wil maken en ook de Koning verwijst met zijn uitspraak naar flexwerk. Zo heeft het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WaB) als doel dat werkgevers minder risico lopen als zij mensen een vast contract aanbieden.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Helaas kwam het onderwerp ‘flexibilisering van de arbeidsmarkt’ verder niet aan bod en zijn er in de troonrede geen nieuwe inzichten over dit onderwerp gekomen. Dit zorgde voor grote teleurstelling bij verschillende werkgeversorganisaties en vakbonden. “We zijn er nog lang niet. De Miljoenennota staat vol met koopkrachtplaatjes, terwijl de arbeidsmarkt nog altijd in afwachting is van de noodzakelijke hervormingen”, aldus Jurriën Koops, ABU-directeur. Volgens Koops maakt het wetsvoorstel WaB alles alleen maar gecompliceerder. Hij geeft aan dat de Miljoenennota alleen maar gaat over koopkrachtplaatjes maar dat het beter had kunnen gaan over een goed werkende arbeidsmarkt, want dat is nu belangrijker.

Personeelstekort

Ook MKB Nederland laat van zich horen. Zij vinden dat de maatregelen die flexibel werk per definitie duurder maken onterecht zijn; alle ‘flex’ wordt hiermee onder één kam geschoren en dat werkt niet. Daarnaast vinden zij dat het kabinet meer geld moet inzetten voor de subsidieregeling praktijkleren in het mbo (BBL). “Elke bezuiniging daarop is voor ons onacceptabel, juist nu de krapte op de arbeidsmarkt volop toeneemt en het sowieso al lastig is om jonge mensen en zij-instromers binnen te krijgen”, aldus Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. Ook over doorbetaling bij ziekte moet gesproken worden. Als dit wordt aangepakt, wordt het voor werkgevers minder risicovol om mensen aan te nemen.

Toch werd er al eerder bereikt dat ondernemers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij bij ontslag, na twee jaar ziekte, aan werknemers moeten betalen. Ook komt er een versoepeling van het ontslagrecht, waardoor werkgevers nu ook na een opstapeling van verschillende redenen afscheid kunnen nemen van hun medewerker.

Loonsverhoging

Het gaat goed in Nederland. Meer mensen moeten concreet gaan merken dat het economisch goed gaat. Thuis, op het werk en in de wijk”, aldus Koning Willem-Alexander. Of iedereen daar ook daadwerkelijk iets van gaan merken is nog maar de vraag. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) pleit voor een loonsverhoging van 5 procent. Zij vinden dat het daadwerkelijk tijd wordt dat werknemers iets gaan merken van de economische groei, maar ook zij vragen zich af of dit wel realistisch is en werkelijkheid wordt.