Zorg goed voor arbeidsmigranten

Geplaatst door de redactie on 20 November 2018 | Reacties

Regelmatig ligt de Poolse arbeidsmigrant flink onder vuur. Afgelopen maand was dit het geval vanwege berichten over Poolse arbeidsmigranten die fraude plegen met WW-uitkeringen. Er wordt gefraudeerd, dat klopt, maar er zijn ook Nederlanders die frauderen. Tuurlijk moeten deze mensen gepakt worden en moet er beter gecontroleerd worden, maar de berichtgeving is heftiger dan de werkelijkheid.

Wat zijn nu de echte problemen?

In Nederland wordt er meer dan genoeg fraude gepleegd, in 2011 ging dit om maar liefst 82.000 mensen. Er werd in dat jaar voor € 119 miljoen aan fraude vastgesteld. Of hier Poolse arbeidsmigranten tussen zitten is onbekend, maar dat is niet geheel ondenkbaar met ongeveer 173.000 Poolse arbeidsmigranten in ons land. In de media wordt gesproken over tienduizenden Poolse arbeidsmigranten die fraude plegen, maar uit een onderzoek van het UWV blijkt dat het slechts om 30 procent van die ‘tienduizenden’ gaat; met andere woorden 2.820 Poolse arbeidsmigranten. Dat is slechts 3,5 procent van het totale aantal fraudeurs en 0,33 procent van het totaal aantal Poolse arbeidsmigranten. Wel meldt het UWV over dit onderzoek het volgende: “Op basis van de onderzoeken die het UWV in de afgelopen jaren heeft verricht kan geen betrouwbare schatting van de omvang van de fraude worden gegeven”.

Zorgen we in Nederland wel goed genoeg voor arbeidsmigranten?

Naast de beschuldiging voor fraude wordt er over het algemeen al snel geklaagd en wordt er veel afgeschoven op Poolse arbeidsmigranten. Maar waarom? Zij komen hier om geld te verdienen voor hun familie of om simpelweg een nieuw leven op te bouwen. Daarbij lopen ze het risico om uitgebuit te worden, ze wonen en werken in een nieuw land met een nieuwe taal en vaak is er sprake van een mismatch tussen de vraag en het aanbod. Daarnaast zien we in de media vaak alleen de slechte dingen over Poolse arbeidsmigranten terug en staat er weinig over het feit dat er te weinig huisvesting is, dat de arbeidsmigranten vaak zwaar werk verrichten en dat zij vaak niet de respect en aandacht krijgen die zij horen te krijgen. Moeten we in Nederland dan niet beter voor onze arbeidsmigranten zorgen?

De zorg van Flexcraft

Wanneer Poolse arbeidsmigranten besluiten om voor Flexcraft te komen werken, zorgt Flexcraft voor hulp bij alle documenten en regels wanneer zij aankomen in Nederland. Er wordt huisvesting en vervoer geregeld voor de arbeidsmigranten en zij worden begeleidt door jobcoaches. Deze jobcoaches spreken de taal van de arbeidsmigranten en komen wekelijks op bezoek om allerlei vragen te beantwoorden en om bij bepaalde zaken te helpen en ondersteunen. Als extra dienst biedt Flexcraft verklaringen van een accountant, die erop toeziet dat het salaris wat er op hun loonstrook staat, ook daadwerkelijk wordt uitbetaald. Vertrouwen en veiligheid staan dan ook voorop bij Flexcraft.