Flexcraft is VCU-gecertificeerd: een certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan een hoge standaard wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze eigenschappen zijn immers prioriteit voor ons, onze opdrachtgevers, uitzendkrachten en leerling-werknemers.

In het kader hiervan is het essentieel dat alle partijen goed op de hoogte zijn van alle afspraken, instructies en uiteraard wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid.

De mensen Flexcraft begeleiden u dit hele proces door middel van o.a. onderstaande maatregelen:

  • Overleggen van alle veiligheidsinstructies welke bindend zijn aan een bepaalde werkplek.
  • Indien van toepassing: uitreiken van persoonlijke veiligheidsmaatregelen (denk aan veiligheidsschoenen, adembescherming enz.
  • Controlefunctie over de veiligheidssituatie en naleving van de veiligheidsinstructies op de werkvloer.
  • Verstrekken van de veiligheidsgids.
  • Mocht een uitzendkracht of leerling-medewerker toch tegen onveilige, ongewenste situaties aanlopen op de werkplek, dringen wij erop aan altijd melding hiervan te maken: ons doel is namelijk dit soort toestanden ten aller tijde te voorkomen en te bestrijden.

Uiteraard verwachten wij ook van onze uitzendkrachten hun uiterste inspanning voor “VCU waardig” functioneren.

VCU downloads: veiligheidsgids, ARBO checklist techniek en productie;

Klik op het logo om het certificaat te openen.

VCU