Veiligheid en gezondheid op de werkvloer

Flexcraft is VCU-gecertificeerd. Uit dit certificaat blijkt dat wij voldoen aan een hoge standaard wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze eigenschappen zijn immers prioriteit voor ons, onze opdrachtgevers en uitzendkrachten.

In het kader hiervan is het essentieel dat alle partijen goed op de hoogte zijn van alle afspraken, instructies en wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid.


Waarborging veiligheid

Flexcraft waarborgt de veiligheid van haar werknemers door middel van o.a. onderstaande maatregelen:

  • 0verleggen van alle veiligheidsinstructies welke bindend zijn aan de werkplek, welke zijn vastgelegd door de Stichting Arbo Flexbranche;
  • uitreiken van persoonlijke veiligheidsmaatregelen ofwel PBM's;
  • controlefunctie over de veiligheidssituatie en naleving van de veiligheidsinstructies op de werkvloer;
  • verstrekken van de veiligheidsgids.

PBM's

Waar de werksituatie erom vraagt, voorziet Flexcraft haar medewerkers van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, denk hierbij aan:

  • veiligheidsschoenen;
  • adembescherming;
  • laskap;
  • veiligheidsbril;
  • gehoorbescherming.