Wanneer u uw gegevens naar Flexcraft stuurt, geeft u Flexcraft toestemming deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van uw vacature. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens en stellen deze alleen beschikbaar aan derden voor het vinden van (uitzend)werk of het vervullen van een vacature.