Nieuws

Artikelen uit November 2016

Inlener nog meer aansprakelijk, kijk het filmpje!

Sinds 2015 geldt de Wet aanpak schijnconstructies. Krijgt een werknemer minder dan het minimumloon? Dan kan hij alle schakels in de keten aansprakelijk stellen voor de betaling van het verschuldigd loon. Dus ook u als inlener. Het wordt dus steeds belangrijker om zaken te doen met een gecertificeerd uitzendbureau. De ABU heeft een filmpje ontwikkeld waarin wordt uitgelegd waar opdrachtgevers op moeten letten als zij werken met uitzendkrachten. 

Lees meer

Schaarste in jeugdige werknemers

Dat de uitzendbranche de thermometer van de Nederlands van de Nederlandse economie is, is al jaren bekend. Sinds dit jaar merken we weer de verschuiving naar een krappe arbeidsmarkt met een toenemende vraag vanuit de inleners. De vraagt naar uitzendkrachten is fors toegenomen en alle focus gaat naar recruitment van kandidaten om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

Lees meer

Gevolgen wijzigingen wet minimum loon

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2017 verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2017:

Lees meer