Nieuws

Artikelen uit November 2017

Wat is de Nederlandse identiteit? Deel 5: kaas

Het nieuwe kabinet Rutten III heeft aangekondigd dat de Nederlandse identiteit behouden en gekoesterd moet worden. Maar hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat is nu echt typisch Nederlands? Tulpen en klompen? In een reeks artikelen geven we de komende tijd antwoord op die vraag. Op die manier geven we een inkijkje in de cultuur van dit kleine landje. Deze week: kaas. Net als molens en klompen is kaas vaak het antwoord als je vraagt wat er typisch Nederlands is.

Lees meer

Roemenen en Bulgaren in opmars

Waar eerder de betaalbare Polen bekend stonden als aantrekkelijke arbeidskrachten uit het buitenland, zijn dat nu eerder de Roemenen en Bulgaren. Volgens een recent artikel in Trouw is er in Oost-Europa het één en ander verschoven op de arbeidsmarkt en heeft dat zijn weerslag op de onze. Omdat in Polen de lonen zijn gestegen, blijft men liever in eigen land werken. In Roemenië en Bulgarije is dat echter niet het geval.

Lees meer

Regels voor het inlenen van buitenlands personeel

Als u een arbeidskracht uit het buitenland wilt inschakelen, dient u rekening te houden met een aantal wettelijke regels. Er zijn aparte voorschriften voor u, maar ook specifieke voor het uitzendbureau en de uitzendkracht. Het spreekt voor zich dat u zich aan alle regels moet houden, maar tegelijkertijd dient u erop toe te zien dat de andere partijen dat ook doen. Als iemand zich niet aan de wet houdt, kan de boete namelijk voor u zijn. Hierbij een aantal punten waar u op moet letten bij het inlenen van buitenlands personeel.

Lees meer

Wijzigt je situatie? Denk aan de informatieplicht

Als je in Nederland gaat wonen en werken, zijn er een aantal wettelijke verplichtingen waar je aan moet voldoen. Het gaat dan in eerste instantie om de informatieplicht. Die houdt in dat je de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van wijzigingen in je situatie op de hoogte moet houden, als die tenminste van invloed zijn op het verblijfsrecht. Denk bijvoorbeeld aan een ander woonadres. Hoe werkt dat precies? 

Lees meer

Tip: volg een basiscursus Nederlands

Of je nu voor korte of langere tijd naar Nederland gaat: er wordt min of meer van je verwacht dat je je enigszins in de taal kunt redden. Werkgevers vinden dat heel belangrijk, maar ook voor jou is het volgen van een basiscursus Nederlands een aanrader. Je kunt dan bijvoorbeeld op de werkvloer de veiligheidsvoorschriften lezen, waardoor je jezelf minder snel in gevaar brengt. Met een basiscursus kun je al in je thuisland beginnen.

Lees meer

Tips om taalproblemen te voorkomen

Ongelukken op de werkvloer doordat iemand de taal niet begrijpt: het komt vaker voor dan gedacht. Als u werkt met arbeidskrachten uit andere EU-landen, zoals Polen en Roemenië, doet u er goed aan u ervan bewust te zijn dat miscommunicatie snel op de loer ligt. In dit artikel een paar tips om taalproblemen te voorkomen en de veiligheid op uw werkvloer te vergroten.

Lees meer

Moet je als flexmigrant inburgeren?

Als je in Nederland wilt werken, moet je dan ook inburgeren? De Nederlandse taal leren en de samenleving ontdekken? Natuurlijk is dat handig, zeker als je voor langere tijd gaat. Wettelijk verplicht is het echter niet, dat geldt alleen voor migranten buiten de EU. Wel zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Daarbij gaat het erom of je korter of langer blijft dan vier maanden.

Lees meer

Kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt

Nederland is een land dat open staat voor arbeidsmigranten uit Polen. Zeker in bepaalde sectoren waarin men zit te springen om enthousiaste en bekwame arbeidskrachten, zul je met open armen worden ontvangen! Het is wel belangrijk om je goed voor te bereiden op je nieuwe avontuur. Daarom is het essentieel om te weten hoe het eraan toe gaat op de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook daarbuiten. 

Lees meer

EU sluit akkoord over detacheringsrichtlijn; wat betekent dit voor u?

Dezelfde beloning voor hetzelfde werk: daar heeft de EU onlangs een akkoord over gesloten. Dit betekent dat tijdelijke arbeidskrachten uit een ander EU-land voortaan gelijkwaardige collega’s zijn van werknemers in het gastland. Over vier jaar moet deze zogenaamde detacheringsrichtlijn in de hele unie gelden, behalve voor de transportsector. Wat betekent dit voor u en Flexcraft?

Lees meer

Tips om Nederlands te leren

Zeker als je best een tijd in Nederland verblijft, is het aan te raden de taal te leren. Een vreemde taal leren is altijd moeilijk, tenzij je een echte talenknobbel hebt. Hoe zit dat met het Nederlands? Is dat een lastige taal? Dat ligt eraan. De taal is wel berucht om de vreemde klanken die erin zitten, zoals de harde keelklank ‘g’ en de rollende ‘r’. In dit artikel een paar tips om Nederlands te leren. Er zijn speciale digitale cursussen voor flexmigranten, waarmee je al in je thuisland kunt beginnen. Toch leer je de taal het beste in de praktijk.

Lees meer