Huisvesting arbeidsmigranten (deel 2) - Welke huisvesting opties zijn er?

Geplaatst door on 13 April 2018 | Reacties

Er is in Nederland geen gebrek aan werk voor arbeidsmigranten. Maar goede huisvesting vinden is problematisch. Kom je naar Nederland, dan is het aangewezen om je goed voor te bereiden en goed te kijken waar je gehuisvest kunt / zal worden. Welke woonopties heb je als je (tijdelijk) in Nederland werkt en verblijft?

Huurwoning via woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen je helpen aan een woning. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je over voldoende inkomen beschikt om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Soms kun je via een tussenpersoon een woning huren. Deze intermediair zit tussen jou en de woningcorporatie in. De verantwoording van je inkomen mag dan achteraf plaatsvinden. Het is dan wel belangrijk dat de tussenpartij over een keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen beschikt.

Particuliere verhuur

Er zijn commerciële verhuurorganisaties die zich gespecialiseerd hebben in het verhuren van woningen voor arbeidsmigranten. Hier kun je niet zelf terecht. Tot hen kunnen werkgevers en uitzendbureaus zich richten voor huisvesting voor hun buitenlands personeel. De verhuurorganisaties moeten aan het SNF-keurmerk voldoen, omdat de werkgevers die van deze huisvesting gebruik maken, dat verplicht zijn (uitzendCAO of eisen brancheorganisatie).

Expertteam (kantoor)Transformatie

Gemeenten kunnen beslissen om tijdelijke huisvesting in leegstaande kantoren, winkels, bedrijfspanden enz mogelijk te maken. Ze kunnen dan een beroep doen op het Expertteam (kantoor)Transformatie. Zij kunnen leegstaand vastgoed zoeken dat geschikt is om tot woonruimte te verbouwen of onderzoek doen naar de mogelijkheden van een pand of terrein.

SNF-Keurmerk

In 2012 maakten uitzendkoepels, vakbonden, corporaties, gemeenten en de overheid in een convenant ook afspraken over een Uniforme Huisvestingsnorm. De Stichting Normering Flexwonen (SNF) ziet toe op naleving van deze norm en wordt daarom ook SNF-keurmerk genoemd. In de norm zijn verschillende onderdelen opgenomen: ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening en overige eisen en brandveiligheid. Elk onderdeel bevat specifieke eisen, waaraan de huisvesting moet voldoen om het SNF-keurmerk te mogen dragen.

De SNF laat de huisvestingslocaties van geregistreerde organisaties jaarlijks controleren door een aantal inspectie-instellingen. Als de woonruimte niet aan de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen voldoet en de zaken niet snel worden hersteld, verliest de organisatie haar keurmerk en wordt ze uit het register van de SNF geschreven.

Flexcraft kreeg als één van de eerste uitzendbureaus in Nederland het SNF-keurmerk voor haar verblijfplaatsen. In het portfolio zitten verschillende woonvormen: hotels, appartementen, eensgezinswoningen en bungalowparken, die allemaal aan de door de SNF gestelde normen voldoen. We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in Nederland en dat je veilig, netjes en comfortabel kunt wonen en leven gedurende de tijd die je in ons land werkend doorbrengt.